Vedtekter

Utsikten Barnehage BA ble stiftet 30. mars 2005 med formål å drive barnehagevirksomhet i sine lokaler i Bråtasvingen 11, 3425 Reistad. Barnehagen startet driften 26. september 2005.

Barnehagen endret den 21.1.2013 selskapsform og navn fra Utsikten barnehage BA (”virksomhet med begrenset ansvar”) til Utsikten barnehage SA (”samvirkeforetak”), og nye vedtekter for samvirkeforetaket ble vedtatt på årsmøtet.

Vedtekter for samvirkeforetaker Utsikten barnehage SA

Vedtekter for drift av Utsikten barnehage SA