HAKKESPETTEN

Hakkespetten er avdelingen for de største barna. Her går 24 barn hvor av noen er førskolebarn og de øvrige er 4 åringer.

I Hakkespetten har vi språk og sosialkompetanse som en av våre satsningsområder. Vi vil bruke drama , rollespill, sang og eventyr som en av våre pedagogiske metoder. 

Et annet satsningsområde er natur og uteliv. Vi har skogen som nærmeste nabo, og ønsker at barna skal lære om naturen og føle seg trygge i den. Vi har turdager flere ganger i uken og har forskjellige opplegg og aktiviteter som gir barna kunnskap om, og erfaring med naturen.

UKEN VÅR:

Mandager:Turdag, ta med sekk, matpakke, vannflaske og sitteunderlag.
Tirsdager: Turdag, ta med sekk, matpakke, vannflaske og sitteunderlag
Onsdager: Gruppeaktiviteter , ta med sekk og drikke.
Torsdager:  Gruppeaktiviteter , ta med sekk og drikke (Forskoleklubben og Bertaklubben)
Fredager: Inne aktiviteter og frilek ute.
 

Førskoletimen blir hver torsdag på maks 45 minutter og vi lærer litt om matematikk, sosial kompetanse med være sammen og mange andre fagområder.

Vi har plass til 24 barn og har 4 fast ansatte på avdelingen.

Velkommen til oss på Hakkespetten!

Handlingsplan 2020-2021

 TELEFON: 982 56 965

E-post: Hakkespetten@utsikten-barnehage.no