UGLA

På Ugla går det 18 barn: to, tre - og fireåringer. Vi går på tur to dager i uka i all slags vær. Da bruker vi skogen vår og gjør oss kjent med den. Vi går til leirplassen, Solplassen, Trollsteinen og Damåsen. Andre ganger er vi på tur til biblioteket eller andre destinasjoner i nærmiljøet. En dag i uka , på tirsdager, har vi delt i grupper med aktiviteter spesielt tilpasset gruppene.

Fordi vår pedagogikk er inspirert av Reggio Emilia - filosofien, er det stadig endring i aktivitetstilbudet på avdelingen og hvor på avdelingen de forskjellige aktivitetene foregår. Vi har forskjellige stasjoner/ kroker og rom med spesielle aktiviteter. Aktivitetene varierer for å stimulere barnas taktile sans. Vi har et rom for rollelek med utkldningstøy og kjøkken utstyr. Der er det også store bygge klosser hvor barna kan utfordre seg i mer grovmotoriske aktiviteter. Vi har et rom med mange ulike biler, bilgarasje og bondegårdsfigurer. Det er muligheter for å tegne, male, perle og mange andre finmotoriske aktiviteter på avdelingen. På fellesrommet har vi duplo, byggeklosser og togskinner til å bygge store og lange togbaner. Puslespill, perler og plastelina er aktiviteter vi alltid har tilgjengelig på avdelingen.

Vi deler ett rom med Hakkespetten. Dette er i tilknytning til 4-års gruppen og Biblioteket. Aktivitetstilbudet varierer også her.  

Det er 18 barn på avdelingen denne høsten, en avdelings leder, en fagarbeider og to pedagogisk medarbeidere. Vi er opptatt av at hvert barn skal bli sett. Det kan være et utfordring med en så stor barnegruppe, men ved hjelp av gode rutiner, samlinger, ”Ukas hjelper”, lekegrupper og engasjerte voksne så får vi det til. De ansatte har dessuten spesielt ansvar for hver sin gruppe barn, og det bidrar positivt til at alle barn får god voksenkontakt i løpet av dagen.

De voksene på avdelingen er:

Anna                         AvdelingsLeder

Malgorzata (Gosia)  Barne- og ungdomsarbeider

Berit                         Pedagogisk Medarbeider

Nora                         Pedagogisk Medarbeider

Handlingsplan 2020-2021

Velkommen til Ugla!

 TELEFON: 982 56 698

E-post: Ugla@utsikten-barnehage.no