Søknad og informasjon om plass i Utsikten barnehage

Søknad om plass

Informasjon om barnehageplass finnes hos Lier kommune, og søknad registreres elektronisk på BarnehageWeb for Lier kommune.

Her kan du fylle ut og sende inn søknad om barnehageplass for alle barn du er foresatt for. Du kan også sende søknad til flere barnehager samtidig og prioritere mellom dem.

Lenker til mer informasjon.

Åpningstider

Barnehagen holder åpent fem dager i uken kl. 07.00 - 17.00, med kjernetid mellom kl. 9.30 og 15.00.

Barnehagen holdes stengt de 2 siste ukene i juli, samt julaften og nyttårsaften. Onsdag før skjærtorsdag er barnehagen åpen til kl. 12.00.

Barnehagen holder åpent i romjulen og påskeuken etter behov. Barnehagen sender ut forspørsel til foreldrene på forhånd.

Barnehagen holdes også stengt på planleggingsdager (inntil 5 stykker i året). Nærmere beskjed gis i god tid.

Priser

Utsikten barnehage SA følger statens satser for maksimal pris. Det betales for 11 måneder i året. Juli er betalingsfri måned.

I tillegg kommer kr. 400 pr. mnd i kostpenger. Dette dekker frokost, lunsj, drikke og frukt hver dag. Flere dager i uken får barna et varmt måltid til lunsj. Betaling skjer forskuddsvis hver måned.

Det gis søskenmoderasjon etter følgende satser: 30% for barn nr. 2, 50% for barn nr. 3, beregnet av månedlig oppholdspris.