Reggio Emilia-filosofien

"Gjennom pedagogisk dokumentasjon har vi mulighet til å se barnet på nytt – om og om igjen – og vi gjør oss synlige for oss selv" – Hillevi Lenz Taguchi

 

"Det man hører glemmer man, det man ser husker man, det man gjør forstår man."

 - Loris Malaguzzi - 

Den grunnleggende filosofien er at barn lærer gjennom å konstruere sin egen kunnskap i samhandling med andre barn, omgivelsene sine og kompetente, nysgjerrige voksne. Tanken er at barnet har alle muligheter for utvikling boende i seg. Pedagogens rolle blir å legge til rette et godt, trygt og spennende miljø for mest mulig utvikling, å gi barnet mulighet til utforsking og medvirkning, og til å tolke omgivelsene sine.