Barnehageplass 2021.

Det er nå tid for å søke om barnehageplass for kommende barnehageår.

Søknadsfristen for hovedopptaket er 1 mars 2021.

Barnehageplass søkes på Lier kommunens opptaksside som du finner her!