UGLA

På Ugla går det tjue barn, tre - og fireåringer. Vi går på tur to dager i uka i all slags vær. Da bruker vi skogen vår og gjør oss kjent med den. Vi går til leirplassen, Solplassen, Trollsteinen og Damåsen. En gang i måneden går vi til Leirplassen og lager varm mat. En liten gruppe barn er med og tilbereder maten. Andre ganger er vi på tur til biblioteket eller andre destinasjoner i nærmiljøet. En dag i uka , på tirsdager, har vi 3- og 4-års grupper med aktiviteter spesielt tilpasset gruppene.

Fordi vår pedagogikk er inspirert av Reggio Emilia - filosofien, er det stadig endring i aktivitetstilbudet på avdelingen og hvor på avdelingen de forskjellige aktivitetene foregår. Vi har forskjellige stasjoner/ kroker og rom med spesielle aktiviteter. Aktivitetene varierer for å stimulere barnas taktile sans. Vi har et rom for rollelek med teaterscene og utkledningsklær. Der er det også store puter hvor barna kan utfordre seg i mer grovmotoriske aktiviteter. Vi har en liten hems hvor er det er dokkelek og mulighet til å være litt skjermet fra de andre. Vi har også et rom med mange ulike biler, bilgarasje og bondegårdsfigurer; i samme rom er det muligheten til å tegne, male, perle og mange andre finmotoriske aktiviteter. På fellesrommet har vi kjøkken og butikk som er utganspunkt for mange fine rollelek; her har vi også duplo, byggeklosser og togskinner til å bygge store og lange togbaner. Puslespill, perler og plastelina er aktiviteter vi alltid har tilgjengelig på avdelingen.

Vi deler ett rom med Hakkespetten. Dette er i tilknytning til 4-års gruppen og Biblioteket. Aktivitetstilbudet varierer også her.  Ugla bruker dette rommet når vi har 4-års gruppen sammen med Hakkespetten.

Det er 20 barn på avdelingen denne høsten, to pedagoger og tre pedagogisk medarbeidere; en pedagogisk medarbeider jobber som  ekstra ressurss på avdelingen. Vi er opptatt av at hvert barn skal bli sett. Det kan være et utfordring med en så stor barnegruppe, men ved hjelp av gode rutiner, samlinger, ”Ukas hjelper”, lekegrupper og engasjerte voksne så får vi det til. De ansatte har dessuten spesielt ansvar for hver sin gruppe barn, og det bidrar positivt til at alle barn får god voksenkontakt i løpet av dagen.

De voksene på avdelingen er :

Danilo - AvdelingsLeder

Elvane - Pedagogisk Leder

Berit - Pedagogisk Medarbeider

Nora - Pedagogisk Medarbeider

Anna - Ekstra Ressurs

 

Handlingsplan 2018/19