UGLA

På Ugla går det 24 tre - og fireåringer. Vi går på tur flere dager i uka i all slags vær. Da bruker vi skogen vår og gjør oss kjent med den. Vi går til leirplassen, Solplassen, Trollsteinen og Damåsen. På torsdager kan vi gå til Leirplassen, og lage varm mat. En liten gruppe barn er med og tilbereder maten. En dag i uka har vi aldersrene grupper med aktiviteter spesielt tilpasset gruppa.

Fordi vår pedagogikk er inspirert av Reggio Emilia - filosofien, er det stadig endring i aktivitetstilbudet på avdelingen og hvor på avdelingen de forskjellige aktivitetene foregår. Vi har forskjellige stasjoner/ kroker og rom med spesielle aktiviteter. Aktivitetene varierer for å stimulere barnas taktile sans. Vi har et rom for rollelek/ familielek, dokkelek og utkledning, returmaterialer som vi kan bygge med eller leke butikk med, biler og «bilgarasje», sjørøverskip og ridderborg med figurer.

Puslespill, perler og plastelina er aktiviteter vi alltid har på avdelingen.

Vi deler et rom med Hakkespetten. Det er i tilknytning til kjøkkenet. Aktivitetstilbudet varierer også her.  Ugla bruker dette rommet når vi har aldersrene grupper. Det er også her vi ofte samles om morgenen og ettermiddagen, når det bare er en voksen på jobb i 2. etasje.

Det 24 barn på avdelingen denne høsten. Det er to pedagoger, en barne- og ungdomsarbeider og en  pedagogisk medarbeider på Ugla. Vi er opptatt av at hvert barn skal bli sett. Det er en utfordring med en så stor barnegruppe, men ved hjelp av gode rutiner, samlinger, ”Ukas barn”, lekegrupper og engasjerte voksne så får vi det til. De ansatte har dessuten spesielt ansvar for hver sin gruppe barn, og det bidrar positivt til at alle barn får god voksenkontakt i løpet av dagen.

Handlingsplan 2017/18