HAKKESPETTEN

Hakkespetten er avdelingen for de største barna. Her går 21 barn hvor av noen er førskolebarn og de øvrige er 4 åringer.

På avdelingen har vi et eget teaterrom, her har vi blant annet en scene, ellers bruker vi rommet til å tegne, male og ha andre formingsaktiviteter. Vi har et legorom på avdelingen der barna kan bygge med lego og leke i små grupper. Dette rommet brukes også til forskning med mikroskop, skålvekt og forstørrelsesglass. Her har vi dyr på sprit og døde insekter og denne samlingen utvides hele tiden etterhvert som barna finner ting de vil samle på. Barna har også tilgang på mange fakta-, og oppslagsbøker her inne.

Inne på avdelingen har vi en hems hvor man kan være to og to. Vi har datamaskiner, utkledningstøy, lego og jovo med bokstaver.

I Hakkespetten har vi sosialkompetanse som en av våre satsningsområder. Vi vil bruke drama og rollespill som en av våre pedagogiske metoder. Her kan barna gjenkjenne sin egen væremåte uten å bli synliggjort i gruppen. Vi har erfart at barna forstår budskapet raskt.

Et annet satsningsområde er natur og uteliv. Vi har skogen som nærmeste nabo, og ønsker at barna skal lære om naturen og føle seg trygge i den. Blant annet gjennomfører vi hvert år «Finn meg»-prosjektet som er et opplegg hvor barna lærer hva de skal gjøre hvis de går seg bort (se: kfb.no -kurstilbud -finn meg).

UKEN VÅR:

Mandager:Turdag, ta med sekk, matpakke, vannflaske og sitteunderlag.
Tirsdager: Førskoletime og 4 års-gruppe, varm lunsj, frilek inne og ute.
Onsdager: Tur, vi lager mat og spiser ute , ta med sekk, drikke, spisebestikk.
Torsdager: Tur /gruppearbeid, ta med sekk, matpakke ,vannflaske og sitteunderlag.
Fredager: Inne aktiviteter og frilek ute.
 

Førskoletimen blir hver tirsdag på maks 45 minutter og vi lærer litt om tall, bokstaver, trafikkregler og førskolerelaterte oppgaver.

Førskoletimene avsluttes på sommerfesten med at vi deler ut vitnemål og har en overnatting i barnehagen (i første halvdel av juni).

Tellefant-gruppa (våre 4-åringer) samler seg på Ugla mens vi har førskole, og de jobber med tall, former og spill.

Vi har plass til 21barn og har 3 fast ansatte.

Velkommen til oss på Hakkespetten.

Handlingsplan 2017/18