HAKKESPETTEN

Hakkespetten er avdelingen for de største barna. Her går 24 barn hvor av noen er førskolebarn og de øvrige er 4 åringer.

I Hakkespetten har vi sosialkompetanse som en av våre satsningsområder. Vi vil bruke drama og rollespill som en av våre pedagogiske metoder. Her kan barna gjenkjenne sin egen væremåte uten å bli synliggjort i gruppen. Vi har erfart at barna forstår budskapet raskt.

Et annet satsningsområde er natur og uteliv. Vi har skogen som nærmeste nabo, og ønsker at barna skal lære om naturen og føle seg trygge i den. Blant annet gjennomfører vi hvert år «Finn meg»-prosjektet som er et opplegg hvor barna lærer hva de skal gjøre hvis de går seg bort (se: kfb.no -kurstilbud -finn meg).

UKEN VÅR:

Mandager:Turdag, ta med sekk, matpakke, vannflaske og sitteunderlag.
Tirsdager: Førskoletime og 4 års-gruppe, varm lunsj, frilek inne og ute.
Onsdager: Tur, vi lager mat og spiser ute , ta med sekk, drikke, spisebestikk.
Torsdager: Tur /gruppearbeid, ta med sekk, matpakke ,vannflaske og sitteunderlag.
Fredager: Inne aktiviteter og frilek ute.
 

Førskoletimen blir hver tirsdag på maks 45 minutter og vi lærer litt om tall, bokstaver, trafikkregler og førskolerelaterte oppgaver.

Førskoletimene avsluttes på sommerfesten med at vi deler ut vitnemål og har en overnatting i barnehagen (i første halvdel av juni).

Berta-gruppa (våre 4-åringer) samler seg på Ugla mens vi har førskole, og de jobber med tall, former og spill.

Vi har plass til 24 barn og har 4 fast ansatte.

Velkommen til oss på Hakkespetten.

 

Handlingsplan 2018-19