HAKKESPETTEN

Hakkespetten er avdelingen for de største barna. Her går 24 barn hvor av noen er førskolebarn og de øvrige er 4 åringer.

I Hakkespetten har vi sosialkompetanse som en av våre satsningsområder. Vi vil bruke drama og rollespill som en av våre pedagogiske metoder. Her kan barna gjenkjenne sin egen væremåte uten å bli synliggjort i gruppen og vi har erfart at barna forstår budskapet raskt.

Et annet satsningsområde er natur og uteliv. Vi har skogen som nærmeste nabo, og ønsker at barna skal lære om naturen og føle seg trygge i den. Vi har turdager flere ganger i uken og har forskjellige opplegg og aktiviteter som gir barna kunnskap om, og erfaring med naturen.

UKEN VÅR:

Mandager:Turdag, ta med sekk, matpakke, vannflaske og sitteunderlag.
Tirsdager: Førskoletime og 4 års-gruppe, varm lunsj, frilek inne og ute.
Onsdager: Tur, vi lager mat og spiser ute , ta med sekk, drikke, spisebestikk.
Torsdager: Tur /gruppearbeid, ta med sekk, matpakke ,vannflaske og sitteunderlag.
Fredager: Inne aktiviteter og frilek ute.
 

Førskoletimen blir hver tirsdag på maks 45 minutter og vi lærer litt om tall, bokstaver, trafikkregler og førskolerelaterte oppgaver.

Førskoletimene avsluttes på sommerfesten i juni med at vi deler ut vitnemål og har en overnatting i barnehagen.

Våre 4-åringer samler seg på Ugla mens vi har førskole, og de jobber med tall, former og spill.

Vi har plass til 24 barn og har 4 fast ansatte på avdelingen.

Velkommen til oss på Hakkespetten!

Handlingsplan 2020-2021

 TELEFON: 982 56 965

E-post: Hakkespetten@utsikten-barnehage.no