Nyhetsarkiv

  • Foreldrekurs

  • Rammeplanen for barnehagen

    Barnehagens innhold og oppgaver.

  • Barnehagefakta

    Barnehagefakta gir oversikt over barnehagetilbudet i kommunene, både med kart og nøkkelinformasjon om den enkelt barnehage. Barnehagefakta oppdateres årlig, med tall som barnehagene rapporterer i årsmeldingen.

  • NullMobbing

    Her er Utdanningsdirektorates sider med informasjon til barn, unge og foreldre om mobbing og rettigheter.